Kind en jongeren coaching


In een periode waar labels je om de oren vliegen, waar veel stress is en er weinig oog voor de echte individu heeft onze jonge generatie ook begeleiding nodig. Vaak zien we dat kinderen individuele begeleiding nodig hebben. Het is echter ook mogelijk om een cursus te doen in een klein groepje, zie Pony Power voor Kids en Paardenkracht voor Pubers. 

Het kind is een onderdeel van het ‘systeem’ waarin het kind leeft. Wij vinden het belangrijk dat de ouder(s) of verzorger(s) een actieve en reflectieve rol hierin spelen. Tijdens de coaching sessies kijken we naar het kind zijn/haar eigen niveau en belevingswereld. We zullen eerst een intake hebben met de ouder(s) of verzorger(s) waarin het probleem/ de problemen worden besproken. Tevens zullen we uitgebreid uitleg geven over de in te zetten behandelmethodes. Tijdens de tweede afspraak zal de behandelaar kennis maken met het kind en onze dieren. In de daaropvolgende afspraken zullen we diverse behandelingen inzetten. Hierbij is het voor ons belangrijk dat binnen het gehele traject het kind centraal staat en dat hij/zij zicht veilig voelt.

Enkele voorbeelden:
– Omgaan met emoties
– Hechtingsproblematiek
– Rouw en verlies
– Grenzen aangeven
– ADHD (gedrag)
– Problemen met slapen
– Pesten/ gepest worden
– Onzeker, brutaal etc
– Depressieve gevoelens en angsten


Pony Power voor Kids
Wij zijn gecertificeerd trainer voor de cursus Pony Power voor Kids, een unieke sociale vaardigheidscursus voor jonge kinderen vanaf 6 jaar. De lesmethode is gericht op het ontwikkelen van sociale vaardigheden en het ondersteunen van emotionele groei.
https://www.ponypowervoorkids.nl/ouders/

Paardenkracht voor Pubers
Wij zijn gecertificeerd trainer voor de cursus Paardenkracht voor Pubers, Een unieke training voor schoolverlaters, brugklassers en kinderen die volop in hun ontwikkeling zijn in de "puberfase". Kortom voor elk kind in deze levensfase dat behoefte heeft aan extra begeleiding in de sociale ontwikkeling en emotionele groei.
https://www.paardenkrachtvoorpubers.com/pubers/
https://www.paardenkrachtvoorpubers.com/ouders/


Wil je ook het beste uit jezelf halen?
Laat mij je bellen of mailen